Zebranie wiejskie w Komarnie

W dniu 16.09.2021 r. (czwartek) o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Komarnie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum;
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2021;
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2022;
4) Zamknięcie zebrania.


Zachęcam do udziału w Zebraniu!


Sołtys wsi Komarno
/-/ Edyta Michoń