Ułatwienia dostępu

Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 27.09.2023 r.):

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 27.09.2023 r.):

  • BRAK

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 27.09.2023 r.):