Ułatwienia dostępu

Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 25.05.2023 r.):

  • Działka nr 904 obręb Janowice Wielkie – I przetarg nieograniczony  

https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/304/1096e927d8849c05.pdf

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 25.05.2023 r.):

  • BRAK

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 25.05.2023 r.):

  • Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Robotniczej 8 w Janowicach Wielkich – I przetarg nieograniczony

https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/304/b1c26c3d7d2845ca.pdf

  • Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Robotniczej 8 w Janowicach Wielkich – I przetarg nieograniczony  

https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/304/9946b763f9d93aeb.pdf