Ułatwienia dostępu

Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 13.03.2024 r.):

Brak

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 13.03.2024 r.):

Działka nr 251/2 obręb Komarno – zbycie w drodze zamiany - Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 13.03.2024 r.):

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 8 przy ul. Robotniczej w Janowicach Wielkich - Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy 

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 10  przy ul. Robotniczej w Janowicach Wielkich - Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy 

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 35 przy ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich - Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy