Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na 29 września 2020 r.):

brak

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na 29 września 2020 r.):

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na 29 września 2020 r.):

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych, które dotychczas nie znalazły nabywcy:

brak

  • brak