Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 15.07.2021 r.):
• brak

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 15.07.2021 r.):
• brak

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 15.07.2021 r.):
• Lokal mieszkalny ul. Robotnicza 8/3 w Janowicach Wielkich (na rzecz najemcy) -
Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich
• Lokal mieszkalny ul. Sportowa 3/4 w Janowicach Wielkich (na rzecz najemcy) –
Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich
• Lokal mieszkalny Miedzianka 54/7 –
Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich

 Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych, które dotychczas nie znalazły nabywcy (stan na dzień 15.07.2021 r.):
• brak