Ułatwienia dostępu

Powstała nowa trybuna

Zakończono prace nad realizacją zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich.” Dofinansowanego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

W ramach zadania na stadionie przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich zostały wykonane n/w prace:           

  1. Wykonanie podbudowy pod trybunę wraz z ogrodzeniem
  2. Zakup, dostawa i montaż trybuny sportowej
  3. Zakup i nasadzenie roślin zielonych i trawy

W efekcie kompleks sportowy został wzbogacony o trybunę na 56 miejsc, odgrodzono płytę boiska od trybun oraz posadzono rośliny.          
Dzięki Modernizacji Stadion został dostosowany do wymagań stawianych drużynom w A klasie.

Całkowity koszt zadania to  60 079,81 zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego wyniosło 29 710 zł

W latach poprzednich dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców, władz klubu sportowego GLKS „Rudawy”, pracowników samorządu terytorialnego oraz dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Województwa Dolnośląskiego i gminy Janowice Wielkie udało się wyremontować pomieszczenia szatni oraz dokonać termomodernizacji budynku. Działaniom towarzyszyły nasadzenia roślin.