Ułatwienia dostępu

Informacja

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnejlub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lu obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

Pobierz- Informacja z dn. 2 października. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Karkonoski 2023 

Pobierz- Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, dostępnego dla mieszkańców powiatu karkonoskiego udostępniona przez STAROSTĘ KARKONOSKIEGO