Ułatwienia dostępu

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Janowice Wielkie:

 

 1. WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 602 178 102
 2. Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski, ul. Podgórska 4a, 58-508 Dziwiszów, tel. 602 723 862
 3. Usługi Asenizacyjne Mateusz Szkaradek, Szarocin 81, 58-400 Kamienna Góra, tel. 667 946 440
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe Com-D z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. 76 870 30 26, 76 870 28 48
 5. Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowe "DamWit" Piotr Chudziński, Trzcińsko 104, 58-520 Janowice Wielkie, tel. 500 052 756
 6. Usługi Komunalne Wywóz Nieczystości Płynnych Eugeniusz Nejwer, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11/4, 58-400 Kamienna Góra, tel. 504 464 434
 7. AL*MI*WER Wywóz Nieczystości Płynnych Marcelina Niemasik, ul. Jeleniogórska 25/4, 58-400 Kamienna Góra, tel. 733 161 138
 8. mToilet z o.o., ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa, tel. 538 140 239
 9. Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Musiał, Dziwiszów 16 h, 58-508 Jelenia Góra, tel.603 892 095
 10. TOI TOI Polska z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa tel. 885 151 019, 662 151 218
 11. WCTRON Sp. z o.o., Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych 

Pobierz

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Pobierz

 

Komunikat 1/22 dot. wody

Pobierz