Ułatwienia dostępu

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Janowice Wielkie 

  1. WC Serwis sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 602 178 102
  2. Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski, ul. Podgórska 4a, 58-508 Dziwiszów tel. 602 723 862
  3. Usługi Asenizacyjne Mateusz Szkaradek, Szarocin 81, 58-400 Kamienna Góra tel. 667 946 440
  4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe Com-D z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor tel. 76 870 30 26, 76 870 28 48
  5. Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowe "DamWit" Piotr Chudziński, Trzcińsko 104, 58-520 Janowice Wielkie tel. 500 052 756
  6. Eugeniusz Nejwer, Usługi Komunalne Wywóz Nieczystości Płynnych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/4, 58-400 Kamienna Góra tel. 504 464 434
  7. AL.*MI*WER Wywóz Nieczystości Płynnych, ul. Jeleniogórska 25/4, 58-400 Kamienna Góra tel. 733 161 138
  8. mToilet z o.o., ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa, tel. 538 140 239
  9. Grzegorz Musiał, Usługi Koparko-Ładowarką, Dziwiszów 16 h,58-508 Jelenia Góra tel.603 892 095
  10. TOI TOI Polska z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa tel. 885 151 019, 662 151 218

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Pobierz

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Pobierz

 

Komunikat 1/22 dot. wody

Pobierz