Ułatwienia dostępu

Ochrona powietrza

Adam Szumowski

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
Program ochrony Powietrza dla woj. dolnośląskiego - Uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych - DO POBRANIA

Informacje o poziomie zanieczyszczeń powietrza można znaleźć na stronach: - www

Uchwała nr XXI/505/20 - pobierz