Nowy Sołtys Janowic Wielkich

W dniu wczorajszym odbyło się Zebranie Wiejskie mające na celu wybranie Sołtysa Wsi Janowice Wielkie. Było dwóch kandydatów, oddano 85 głosów. Wyniki przedstawiają się następująco:

p. D. Jansen - 46 głosów

p. J. Roman - 31 głosów

Pozostałe głosy zostały oddane nieprawidłowo.

Pan Jansen został sołtysem wsi Janowice Wielkie na uzupełnienie bieżącej kadencji.