Ułatwienia dostępu

Zielona rewolucja w powiecie karkonoskim

Gmina Stara Kamienica wraz z 9 Partnerami z powiatu karkonoskiego realizuje projekt pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez Członków Karkonoskiego Klastra Energii”. Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach oraz Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

Instalacja fotowoltaiczna w budynkach gminnych

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

W dniu 05.09.2022r. podpisano umowy na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. W ramach zadania wykonane zostanie 5 instalacji:


1. Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 49,60 kWp (nie mniej niż 49,1 - jednak nie większej niż 49,9 kW).

2. Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Planowana łączna moc kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 16,00 kWp (nie mniej niż 15,8 - jednak nie większej niż 16,3 kW).

Budowa nowego przedszkola będzie dofinansowana

Karolina Laszkiewicz

Wniosek Gminy Janowice Wielkie przeszedł przez kontrolę formalną i merytoryczną, uzyskując wyższą punktację od konkurencyjnego wniosku innej gminy. Tym samym otwiera się możliwość uzyskania dofinansowania budowy przedszkola ze środków unijnych (ZIT AJ) przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich w kwocie 2,653 mln zł.