Pomoc Gminy w dotarciu na szczepienie

Szczepienie seniorów powyżej 80 lat na koronawirusa rozpocznie się 25 stycznia, a rejestracja będzie możliwa już od 15 stycznia. Jeszcze w styczniu będą mogli rejestrować się na szczepienie seniorzy młodsi, a następnie pozostałe osoby zgodnie ze swoją kolejnością ogłoszoną przez rząd. Na terenie gminy szczepienie będzie możliwe w dwóch miejscach dostępnych dla mieszkańców:

- przychodni Pharmed na ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich,

- Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich.

Szczegóły nie są jeszcze znane, informacje będą dostępne bezpośrednio w tych placówkach w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie będzie można wybrać także inne dogodne miejsce poza gminą. Gmina będzie przekazywać wszystkie użyteczne informacje, jakie uzyska. Uwaga: gmina nie pośredniczy w rejestracji do szczepienia, natomiast dopomoże poprzez dowóz osobom, które mają uzasadnioną trudność w dotarciu na szczepienie oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względów ruchowym albo neurologicznych. Takie osoby mogą zgłaszać potrzebę pomocy do sekretariatu Urzędu Gminy tel. 75 75 15 124 wewn. 100. Dzwoniąc do Urzędu w tej sprawie proszę podać: imię i nazwisko, powód trudności w dotarciu do szczepienia, swój adres i telefon oraz datę, godzinę i miejsce szczepienia (transport będzie zapewniony tylko na terenie gminy i w godzinach pracy przychodni).

Informacje o sposobie rejestracji znajdują się tutaj:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja