Ułatwienia dostępu

WĘGIEL W PREFERENCYJNEJ CENIE – nowe informacje

Przedsiębiorstwo PPHU „Hino” Sp. z o.o. po bardzo długim oczekiwaniu w kolejce zostało zaproszone do podpisania umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. i 29 grudnia 2022 r. rozpoczęło dystrybucję węgla w cenie ustawowej dla mieszkańców gminy Janowice Wielkie. Zgodnie z procedurą wynikłą z ustawy, umowa – jak z wszystkimi innymi podmiotami wprowadzającymi - została zawarta tylko do 31 grudnia 2022 r. Aktualnie firma „Hino” oczekuje na odnowienie umowy z PGG S.A. na okres do 30 kwietnia 2023 r., co powinno nastąpić po 9 stycznia 2023 r. Gmina Janowice Wielkie nie ma wpływu na przebieg tej procedury.

W międzyczasie pierwszy transport węgla dojechał na plac składowy firmy „Hino” w Częstochowie, na którym jest workowany w tzw. bigbagi o wadze 500 kg, 750 kg, 1000 kg. Pierwszy transport do gminy będzie wysłany z Częstochowy (nie innego miejsca, jak wcześniej podawaliśmy) po zakończeniu workowania oraz kiedy nazbiera się zapotrzebowanie na ok. 8-10 ton. Szacowany termin pierwszego transportu to około 10 stycznia. Cena węgla wynosi zgodnie z ustawą 2200 zł za tonę. Węgiel pochodzi z kopalni KWK ROW Ruch w Rydułtowach. Aktualnie firma „Hino” dysponuje tylko frakcją orzech (25-80 mm) – zapotrzebowanie na inne rodzaje węgla (np. ekogroszek) należy ustalać z firmą „Hino”. Mimo nacisków gminy, wciąż nieznana jest cena transportu przez formę „Hino” (lub podwykonawcę) do mieszkańców na terenie Gminy Janowice Wielkie – spodziewane jest do 250 zł za tonę (po ustaleniu ceny niezwłocznie podamy ją mieszkańcom). Do zakupu węgla będą uprawnione wyłącznie osoby, które uzyskały zaświadczenie wydane przez GOPS. 

Oferowany aktualnie węgiel orzech z KWK „Ruch” w Rydułtowach k. Rybnika ma następujące parametry:

- wymiar ziarna: 25-80 mm (norma dla węgla typu orzech: 25-80 mm)

- wartość opałowa węgla wynosi minimalnie 29 MJ/kg (norma dla węgla: minimum 22 MJ/kg)

- zawartość popiołu: max 10% (norma dla węgla: max 12%)

- wilgoć całkowita: max 10% (norma dla węgla: max 20%)

Poniżej przypominamy procedurę nabycia węgla.

Stan informacji na dzień: 5.01.2023 r.

Plik - Procedura zakupu węgla w PPHU Hino Sp. z o.o.