Ułatwienia dostępu

Maszt flagowy w Janowicach Wielkich

W Janowicach Wielkich przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej i Sybiraków posadowiono maszt flagowy. Podczas Świąt Państwowych na maszcie będzie eksponowana Polska flaga. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Ustawienie masztu poprawiło estetykę i rangę miejsca pamięci znajdującego się w centrum Janowic Wielkich. Pozwoli to prowadzić uroczystości w tym miejscu w bardziej godnej i podniosłej atmosferze.

#PodBiałoCzerwoną

 Maszt flagowy projekt pod biało czerwona 1