Ułatwienia dostępu

Powstaje kolejne miejsce spotkań

Emilia Chrząstowska

W ubiegłym tygodniu firma Jeltech sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach rozpoczęła prace, w wyniku których przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich powstanie skwerek dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Termin zakończenia zadania wyznaczono na koniec sierpnia.

W skład planowanej do ustawienia w obrębie skweru infrastruktury będą wchodziły: 3 stoły parkingowe, 2 stojaki na rowery, betonowe kosze na odpady oraz latarnia. Na zagospodarowywany teren przestawiona zostanie również istniejąca wiata przystankowa. W ramach trwających prac wykonane zostaną przyłącza: wodne, kanalizacyjne, oraz elektryczne, gdyż w kolejnym etapie realizacji zadania planowane jest ustawienie kontenerowej toalety.
Działania są efektem współpracy gminy Janowice Wielkie z partnerską gminą Radło z siedzibą w Czechach. Jednostki samorządowe opracowały wspólny projekt pn. „Razem dla rozwoju ruchu turystycznego”, w ramach którego w Gminie Radlo powstanie ścieżka dydaktyczna, a w Gminie Janowice Wielkie wspomniany skwer. Projekt został przedłożony Euroregionowi Nysa, który przyznał wnioskodawcom dofinansowanie.
Tym samym, zadanie zostanie sfinansowane w większości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy udziale środków z budżetu państwa i z budżetu gminy.
Tekst i zdjęcie: K.R

2222

koparka skwer

Mapy pamięci, pamięć na mapach