Złote Gody

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy miała miejsce piękna uroczystość. Złote Gody, czyli pięćdziesiątą rocznicę wstąpienia w związek małżeński obchodziły trzy pary z naszej gminy - Państwo Teresa i Jacek Gołębscy, Państwo Lidia i Kazimierz Delost oraz Państwo Barbara i Stefan Kupka.

Uroczystości przewodniczył p. Kamil Kowalski, Wójt Gminy Janowice Wielkie, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który skierował do jubilatów następujące słowa:„Poprzez swój udział w tej podniosłej uroczystości pragnę wyrazić szacunek i podziw dla Państwa wytrwałości i niezłomności, które mogą być wzorem dla całej naszej społeczności gminnej. Drodzy Jubilaci, przeżyliście ze sobą lata, w których na pewno wiele było świąt i uroczystości. Sądzę jednak, że dla Państwa najważniejsze były zwykłe codzienne dni. Uczucie obecności drugiego człowieka w chwilach radości i smutku, w gwarze rozmów, ale i w milczeniu. To Państwa łączyło i umacniało Państwa miłość. Każdy dzień Państwa życia to bogata i piękna karta historii rodzinnej, jak również lokalnej. To między innymi dzięki Państwa pracy nasza Gmina rozrosła się i wypiękniała. Swoją pracą i postępowaniem staliście się Państwo wzorem dla każdego z nas. Za wszystkie dokonania Waszego dotychczasowego życia, dzisiaj Państwu, Szanowni Jubilaci serdecznie dziękujemy. Życzę Państwu kolejnych lat życia w zdrowiu, miłości i zrozumieniu. Niech otacza Państwa szacunek rodziny, przyjaciół i wszystkich mieszkańców.”

Jubilaci zostali odznaczeni Medalem „Za długoletnie pozycie małżeńskie” ustanowionym ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, włączonym do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. W imieniu głowy państwa, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez którego medal został nadany, wręczenia dokonał Wójt Gminy.