Szczepienie przeciw COVID-19 - dane procentowe

Według stanu na dzień 19.07.2021 r. gmina Janowice Wielkie znajduje się na 126. miejscu w skali województwa dolnośląskiego i na 9 miejscu w rankingu gmin powiatu karkonoskiego.

 

W podziale na grupy wiekowe pod względem zaszczepienia co najmniej jedną dawką sytuacja przedstawia się następująco:

12-19 lat - 22 %

20-39 lat - 29 %

40-59 lat - 48 %

60-69 lat - 62 %

70+ lat - 73 %

W odniesieniu do danych z dnia 12.06.2021 r. odnotowano wzrost zaszczepienia mieszkańców pierwszą dawką o 0,87%.