Webinarium dla rolników

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:
• Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popu-larne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).


KOWR
• Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.


NFOŚiGW:
• Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
• Program Agroenergia;
• Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pocho-dzących z działalności rolniczej;
• Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
• Program Czyste Powietrze;


KRUS:
• Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
• Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus, e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e-zaświadczenie
• Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19


Grupa Azoty:
• trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
• CBJ: badania gleby.

 Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym 75 75 39653 Mirosław Ludorowski lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel.: 71-364-71-18.

FB Agnieszka Soin Dolnośląski 1200 900 2