Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2021 roku ( piątek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym (przez platformę Zoom) odbędzie się V posiedzenie Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.


Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Krystyna Ignaciuk