Kolejne środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Janowice Wielkie pozyskała kolejne środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 427 415,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Pozyskane środki stanowią 40% ze średniej poniesionych wydatków majątkowych z ostatnich 5 lat i będą przeznaczone na przygotowanie i realizację modernizacji ciągów pieszych wraz z budową zatok parkingowych wzdłuż zabytkowej ul. Aleja Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich.
Do tej pory Gmina Janowice Wielkie pozyskała łącznie z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych kwotę 1.927.415,00 zł. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 5 wniosków na łączną kwotę 4.900.000,00 zł