Nabór na Rachmistrzów Spisowych przedłużony

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Wójt Gminy Janowice Wielkie jako Gminny Komisarz Spisowy w Janowicach Wielkich ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: 16 lutego 2021 r.
Spis prowadzony przez Rachmistrza Spisowego będzie głównie polegał na wywiadzie telefonicznym. Stawka od jednej spisanej osoby będzie wynosiła 6 zł brutto.

 Ogłoszenie o naborze 

Formularz - oferta kandydata na Rachmistrza Spisowego

 1