Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2021 roku ( piątek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym (przez platformę Zoom) odbędzie się IV posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich .


Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Krystyna Ignaciuk