Nowy plac zabaw w Janowicach Wielkich

Dobrze zaaranżowany, kolorowy, ale przede wszystkim całkowicie bezpieczny i atestowany - taki jest nowy plac zabaw, który został umiejscowiony na boisku przy Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

Na boisku szkolnym powstał nowy plac zabaw, który z pewnością po ustaniu epidemii zostanie udostępniony dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Wnioskodawcą był Dyrektor Szkoły Podstawowej im W. Rutkiewicz. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich. Na realizację zadania wydano kwotę 24 183,52 zł. Po zakończeniu prac porządkowych z placu zabaw będą mogli korzystać m.in. uczniowie szkoły podstawowej, obecnie 237 uczniów. Teren jest ogrodzony. Plac zabaw będzie również dostępny w godzinach popołudniowych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Gajewicz