Ulepszone oświetlenie uliczne

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace polegające na wymianie wszystkich opraw świetlnych w miejscowości Trzcińsko. Doświetlone także zostaną większe odległości w miejscach przebiegu linii oświetlenia ulicznego.

Ponadto energooszczędne lampy wraz z nowymi słupami pojawiają się na ul. Kolejowej i Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich. Wymianie ulegnie również układ sterowania w punkcie zapalania oświetlenia ulicznego na ww. ulicach. Nowy układ będzie sterowany zdalnie. Działania wykonuje firma Tauron.