Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym (przez platformę Zoom) odbędzie się III posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich .

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

/-/ Krystyna Ignaciuk