Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH ZWOŁUJĘ SESJĘ NADZWYCZAJĄ W DNIU 30 LISTOPADA 2020 ROKU (poniedziałek ) O GODZ. 12: 00 W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM Z UWAGI NA EPIDEMIĘ WIRUSA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SALI OSP W JANOWICACH WIELKICH, UL. KOLEJOWA 2A . XXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH ODBĘDZIE SIĘĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANYCH Z COVID-19, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Janowice Wielkie ,stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/82/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie.
5. Podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Janowice Wielkie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2020 rok.
7. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Krzysztof Zawadzki