Zimowe utrzymanie dróg

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 prowadzone będzie na dwa sposoby.

Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca, ul. Daszyńskiego 16 F, 58-533 Mysłakowice. Reklamacje dot. niewłaściwie wykonanych usług należy zgłaszać pod numerami telefonów: 605 466 599 i 601 751 480 lub całodobowo w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze (tel. 756473108).
Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. Reklamacje należy zgłaszać do Urzędu Gminy pod numerem telefonu: 75 75 15 124 wew.100 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek godz. 7:30-15:30).

Wykaz dróg powiatowych:

• Droga nr 2745D - od drogi nr 2735D w Janowicach Wielkich do granicy z powiatem kamiennogórskim
• Droga nr 2735D - od drogi krajowej nr 3 w Radomierzu przez Janowice Wielkie do granicy z gminą Mysłakowice
• Droga nr 2749D - od granicy miasta Jelenia Góra przez Komarno
• Droga nr 2750D - od drogi nr 2749D w Komarnie do drogi krajowej nr 3 w Radomierzu
• Droga nr 2768D - od drogi nr 2745D w Miedziance do granicy z powiatem kamiennogórskim
• Drga nr 2770D - od drogi nr 2745D w Janowicach Wielkich do Mniszkowa
• Droga nr 2775D - od drogi krajowej nr 3 w Radomierzu do drogi powiatowej nr 2735 D
• Droga nr 2776 D - od drogi nr 2778 D w Trzcińsku do stacji PKP
• Droga nr 2778D - od granicy z gminą Mysłakowice przez Trzcińsko do drogi nr 2735 D