Stan pogotowia przeciwpowodziowego

Ze względu na nieustające opady i podwyższony poziom wody w rzekach i potokach na terenie gminy Janowice Wielkie, po dokonaniu analizy i oceny stanu zagrożenia powodziowego Wójt Gminy Janowice Wielkie zarządził wprowadzenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego od dnia dzisiejszego, tj. 14.10.2020 r. do odwołania.