Ułatwienia dostępu

Informacja dot. wycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej w Janowicach Wielkich

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi prowadzonej obecnie wycinki drzew w pasie drogi powiatowej nr 2735D w Janowicach Wielkich Urząd Gminy w Janowicach Wielkich informuje, że:

 

Zarządcą i inwestorem modernizacji drogi jest Powiat Karkonoski, Wydział Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.
Od  czerwca 2023 r.  Gmina Janowice Wielkie (na wniosek Powiatu Karkonoskiego) występowała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie uzgodnienia projektu decyzji na usunięcie 88 szt. drzew kolidujących z wykonaniem ciągów pieszych w obrębie drogi. Finalnie zgodę taką otrzymaliśmy po kolejnej weryfikacji projektu, w zakresie  konieczności skorygowania liczby drzew do usunięcia - z 88 szt. do 32 sztuk.

W drodze przetargu wykonawcą modernizacji drogi zostało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą  w Jeleniej Górze, które  w dniu 24.04.2024 r. zawiadomiło Urząd Gminy o rozpoczęciu prac związanych z wycinką drzew zgodnie z projektem.

Do zgłoszenia dołączono ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, która jednoznacznie wskazuje, że  drzewa przeznaczone do wycinki nie są jeszcze zasiedlone jako miejsce gniazdowania ptaków oraz nietoperzy objętych ochroną gatunkową w Polsce. Ekspertyza upoważnia wykonawcę do dnia 12.05.2024 r. do usunięcia drzew z pominięciem okresu lęgowego ptaków, w związku z prowadzoną inwestycją modernizacji drogi.

Skorygowana do usunięcia ilość drzew (z 88 do 32 szt.) potwierdza, że prace projektowe były  prowadzone optymalnie, aby ochronić jak największą ilość drzew przed ich usunięciem. 32 szt. drzew są przeznaczone do usunięcia w celu wykonania ciągów pieszych (chodników).

Z pewnością wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy w obecnym czasie narażeni są na wypadki drogowe, gdyż istniejący chodnik w całości nie nadaje się do użytkowania. W szczególności  dotyczy to  bezpieczeństwa dzieci  uczęszczających do szkoły i przedszkola, ale i nas wszystkich.

Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość w zakresie utrudnień związanych z pracami w czasie modernizacji drogi.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szczegółów modernizacji drogi można otrzymać bezpośrednio od Inwestora, nr tel.: 75 647 32 90  (Wydział Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze) oraz na stronie internetowej.

Zdjęcie WhatsApp 2024 05 10 o 13.08.34 7ee80574