Ułatwienia dostępu

Powiat podpisał umowę na remont drogi

Wczoraj Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze podpisało umowę na wykonanie modernizacji drogi w Janowicach Wielkich.

Przedmiotem robót budowlanych będzie przebudowa nawierzchni, konstrukcji jezdni, poboczy, odwodnienia, obiektów inżynierskich, elementów bezpieczeństwa ruchu, zieleni przydrożnej oraz oznakowania na odcinku dł. ok. 1,5 km.

Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum Firm: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę: 10 521 051,32 zł brutto.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.994.998,75 zł, co stanowi 95,00 % wartości inwestycji. Pozostała kwota -  526 052,57 zł stanowi udział własny Powiatu Karkonoskiego (5%).

Zrzut ekranu 2024 04 17 105349