Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Komarnie

Komarno, 20.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE    

        

Uprzejmie informuję, że dnia 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Komarnie odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek Zebrania:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum

2) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

3) Sprawy różne

4) Zamknięcie zebrania

Sołtys wsi Komarno
/-/ Anna Skotarek