Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Janowicach Wielkich

Janowice Wielkie, 11.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

        Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Janowic Wielkich na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku (piątek) o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej RUDAWY.


Porządek zebrania:

  1. Powitanie zebranych
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Wybór Protokolanta
  4. Przyjęcie porządku zebrania
  5. Informacja sołtysa i rady sołeckiej z działalności za okres czerwiec-wrzesień br.
  6. Informacja oraz przedstawienie wniosków mieszkańców dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok
  7. Podział funduszu sołeckiego na 2024 rok oraz głosowanie nad poszczególnymi wnioskami
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2024
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie zebrania

 

Sołtys Wsi Janowice Wielkie 

/-/ Małgorzata Łoskot