Ułatwienia dostępu

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką w Komarnie

 

Podczas zebrania wiejskiego 5 czerwca 2023 r. wybrano Sołtysa Komarna. W wyborach wzięło udział dwoje kandydatów: Anna Skotarek i Przemysław Gmerek. Na zebraniu oddano w sumie 42 głosy spośród 710 mieszkańców wsi uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu. Na 4-letnią kadencję sołtysowską wybrano Annę Skotarek (sprawującą jednocześnie funkcję radnej Rady Gminy), która tym samym zastępuje w pełnieniu funkcji dotychczasową Sołtys Edytę Michoń. Ponadto wybrano wspomagającą Sołtysa w działaniu Radę Sołecką w składzie: Piotr Wojtarowicz (Przewodniczący), Jan Dzióbek, Grażyna Sobierajska, Andrzej Strojecki, Marta Rudnicka.

W najbliższych dniach kolejne wyborcze zebrania wiejskie odbędą się w Radomierzu (6 czerwca), Janowicach Wielkich (7 czerwca), Trzcińsku (12 czerwca), Miedziance (13 czerwca) i Mniszkowie (14 czerwca) – szczegóły na stronie internetowej Gminy w dziale aktualności oraz w informacjach na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach.