Ułatwienia dostępu

Podpisaliśmy umowę na dostawę wody z Marciszowa

Wczoraj podpisana została umowa na dostawę wody z Gminy Marciszów do Gminy Janowice Wielkie, w wyniku której od 1 czerwca w janowickich wodociągach popłynie woda dobrej jakości.  

Nasza Gmina od lat zmagała się z dużym problemem dotyczącym złej jakości wody. Ze względu na fakt, że woda w janowickich wodociągach pochodzi głównie z cieków wodnych wypływających ze sztolni pokopalnianych, występują w niej pierwiastki arsenu i radonu. Gmina wielokrotnie podejmowała różnego rodzaju działania w celu spełnienia polskich norm jakości wody, jednak często nie przynosiły one zamierzonych efektów – stąd powstał pomysł na zasilenie i wymieszanie wody z marciszowskich wodociągów, pozbawionej wspomnianych pierwiastków z naszą wodą. W tym celu Gmina zrealizowała inwestycję za blisko 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł stanowił wkład własny Gminy, natomiast 500 tys. zł pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pod koniec ubiegłego roku zakończono budowę i oddano do użytkowania nowe przyłącze wodociągowe o łącznej długości ponad 4 km. Ponadto wymieniona została stara sieć, biegnąca od naszego ujęcia do zbiornika na głównej Miedziance, która ulegała częstym awariom.

Mamy nadzieję, że powyższe inwestycje zapewnią mieszkańcom wodę dobrej jakości oraz pozwolą zapobiec zarówno awariom sieci wodociągowej, jak i ubytkom wody w naszym ujęciu.