Ułatwienia dostępu

WYBÓR SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA NOWĄ KADENCJĘ

W dniach 5-14 czerwca br. odbędą się Zebrania Wiejskie w poszczególnych wsiach, które będą poświęcone wyborowi Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną kadencję (2023-2027). Podczas zebrań przewiduje się sprawozdanie Sołtysa mijającej kadencji (nie dotyczy Mniszkowa z uwagi na wakat w pełnieniu funkcji Sołtysa).

Data, godzina i miejsce zebrań:

- 5 czerwca br. godz. 18: Komarno (Świetlica Wiejska, Komarno 88)

- 6 czerwca br. godz. 18: Radomierz (Wieża Widokowa, Radomierz 60a)

- 7 czerwca br. godz. 18: Janowice Wielkie (Świetlica Wiejska „Rudawy”, ul. 1 Maja 25)

- 12 czerwca br. godz. 18: Trzcińsko (Świetlica Wiejska, Trzcińsko nr 71)

- 13 czerwca br. godz. 18: Miedzianka (przy wiacie przystankowej)

- 14 czerwca br. godz. 18: Mniszków (wiata na terenie placu zabaw k. nr 17- dworek).

Zgodnie ze statutami sołectw, aby wybory były ważne, w każdym zebraniu musi uczestniczyć:

- w Komarnie: 3% uprawnionych do głosowania mieszkańców tj. 22 osoby (z 710 uprawnionych mieszkańców)

- w Radomierzu: 3% uprawnionych do głosowania mieszkańców tj. 11 osób (z 356 uprawnionych mieszkańców)

- w Janowicach Wielkich: 20 osób (z 1544 uprawnionych do głosowania mieszkańców)

- w Trzcińsku: 3% uprawnionych do głosowania mieszkańców tj. 13 osób (z 431 uprawnionych mieszkańców)

- w Miedziance: co najmniej 7 osób (z uprawnionych 60 mieszkańców)

- w Mniszkowie: co najmniej 7 osób (z uprawnionych 69 mieszkańców)

Dane o liczbie uprawnionych podano na dzień ogłoszenia o zebraniach wiejskich - mogą ulec nieznacznym zmianom. Zebrania potrwają ok. 2-3 godzin (zależnie od liczby kandydatów i kart wyborczych do przygotowania).

Pobierz - Ogłoszenie- wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Janowice Wielkie

Pobierz - Ogłoszenie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Komarno

Pobierz - Ogłoszenie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Radomierz

Pobierz - Ogłoszenie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Trzcińsko

Pobierz - Ogłoszenie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedzianka

Pobierz - Ogłoszenie - wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mniszków