Ułatwienia dostępu

Posiedzenie Zespołu ds. współpracy Zarządu Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi

W dniu 16 maja w siedzibie GOPS odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Zespołu ds. współpracy Zarządu Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z Zespołem oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze naszej Gminy mieliśmy okazję poruszyć wiele istotnych dla NGO kwestii dotyczących m.in. problemów, z którymi na co dzień zmagają się organizacje oraz możliwości pomocy ze strony Zespołu.