Ułatwienia dostępu

Dyskusja o powstającym planie miejscowym Radomierza

Dnia 10 marca odbyła się dyskusja o wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radomierz. Interesanci mieli okazję zgłosić i przedyskutować swoje uwagi dotyczące planu. Spotkanie prowadził urbanista, który przedstawił przyjęte rozwiązania planistyczne oraz odniósł się do wszystkich zgłaszanych uwag.

Wszyscy zainteresowani w dalszym ciągu mogą zgłaszać swoje uwagi w terminie do 4 kwietnia 2023 r. W kolejnych etapach plan dalej będzie przygotowywany do uchwalenia, co powinno nastąpić jeszcze w tym roku.                                                                                                                                                                           

Plan 1 Radomierz  Plan 2 Radomierz 2