Ułatwienia dostępu

Obowiązek odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli, jaki spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. 

Poniżej komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym: 

komunikat GUNB