Ułatwienia dostępu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Janowice wielkie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Janowice Wielkie w 2023 r.".

Treść ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty związane z konkursem dostępne są poniżej: 

Zarządzenie nr 1/2023

Ogłoszenie o konkursie 

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania