Ułatwienia dostępu

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA – nowe informacje na dzień 10.01.2023 r.

Przedstawiamy zaktualizowaną procedurę sprzedaży węgla w cenie ustawowej. Znana jest wreszcie cena transportu do Gminy Janowice Wielkie (100 zł/tona). Koszt transportu powinien być opłacony z góry (wraz z węglem, stosownie do ilości zamawianego węgla) na rachunek PPHU Hino. Żaden okoliczny skład węglowy mimo zabiegów Gminy nie zgłosił się do obsługi zadania wynikającego z ustawy, gdyż było to nieopłacalne. Zgodnie z ustawą musiał być wybrany pierwszy podmiot, który się zgłosił. PPHU Hino jest podmiotem uprawnionym do sprzedaży węgla, który zgłosił się jako pierwszy w wielu Gminach na terenie kraju.

Węgiel w aktualnej ofercie pochodzi z KWK „Ruch” w Rydułtowach i jest przywożony w big bagach (o wadze 500 kg, 750 kg i 1000 kg) z placu składowego w Częstochowie (miejsce składowania, podobnie jak siedziba firmy, nie mają znaczenia, gdyż węgiel jest dowożony na posesję mieszkańca). Z żadnymi zaświadczeniami nie jeździ się do siedziby firmy ani na plac składowy! 

Parametry węgla:

- wymiar ziarna: orzech: 25-80 mm (norma dla węgla typu orzech: 25-80 mm)

- wartość opałowa węgla wynosi minimalnie 29 MJ/kg (norma dla węgla: minimum 22 MJ/kg)

- zawartość popiołu: max 10% (norma dla węgla: max 12%)

- wilgoć całkowita: max 10% (norma dla węgla: max 20%)

W kolejnych dostawach pochodzenie i parametry węgla mogą ulec zmianie. 

Edycja. Wedle uzupełniającego świadectwa jakości węgla wartość opałowa pierwszej dostawy węgla wynosi 31,5 MJ/kg.

Plik- Procedura zakupu węgla w PPHU Hino Sp. z o.o. - aktualizacja 10.01.2023