Ułatwienia dostępu

Materiał informacyjny dot. programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

Przedstawiamy materiał informacyjny dotyczący nowej odsłony Programu "Czyste Powietrze". Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji. Wszelkie informacje, w tym o ogłoszeniu naboru, zamieszczone są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.