Ułatwienia dostępu

Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. na dzień 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 zostało zaplanowane przeprowadzenie wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Wyemitowanie sygnału akustycznego “ogłoszenie alarmu” w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.