Nowy plac zabaw w Trzcińsku

Ku końcowi zmierzają prace na nowopowstałym placu zabaw w Trzcińsku (okolice posesji nr 15).

Inwestycja jest realizowana dzięki formalnej pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, która aplikowała o środki finansowe w konkursie grantowym ogłoszonym w ubiegłym roku przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

Wniosek opiewający na kotwę przeszło 40 tys. zł pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, dzięki czemu na działce gminnej pojawiły się takie urządzenia jak: linarium, zestaw wspinaczkowy, huśtawka wahadłowa, zjeżdżalnia, równoważnia, karuzela, elementy siłowni zewnętrznej: motyl, orbitrek, infrastruktura towarzysząca w postaci tablicy z zaznaczonymi lokalizacjami innych placów zabaw na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu zakupiona została także pospółka do wyrównania terenu, piasek do wykonania strefy bezpiecznej oraz ogrodzenie, które trzeba dostawić, gdyż to, które zakupiło sołectwo w ubiegłych latach nie zamykało całego terenu. Zwieńczeniem inwestycji będzie nasadzenie roślinności.

„Dziękuję OSP za pomoc w uzyskaniu środków finansowych, LGD Partnerstwo Ducha Gór za kolejną już możliwość uzyskania dofinansowania, pracownikom Urzędu Gminy pracującym przy projekcie na etapie wnioskowania, realizacji inwestycji, jak również pracy technicznej w terenie. Dziękuję byłej pani sołtys, A. Brodziak, która czynnie uczestniczyła w planowaniu placu zabaw oraz Stowarzyszeniu Góry Szalonych Możliwości za bycie partnerem projektu. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył naszym najmłodszym mieszkańcom, a zabawa na nim przyniesie maluchom ogrom radości.”- podsumował Kamil Kowalski, Wójt Gminy.

przechwytywanie

Operacja realizowana przez OSP Janowice Wielkie pn.: Dajmy mieszkańcom radość – plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Trzcińsku w ramach projektu grantowego „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.