Podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę z przedstawicielem Konsorcjum Firm na budowę długo wyczekiwanego przedszkola. Planowo, maluszki będą cieszyły się nową placówką pod koniec listopada przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji będzie Konsorcjum Firm, Lider Konsorcjum: Nirman Sp. z o. o. oraz Partner Konsorcjum: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki. Koszt operacji to 3 750 000 zł, z czego 68,5% to środki pozyskane w ramach RPO WD 2014-2020, 7 Infrastruktura edukacyjna, 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, 3 -7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną za pośrednictwem ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Pozostała część kwoty to środki z budżetu gminy.W przyszłym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy, następnie sporządzony zostanie szczegółowy harmonogram prac. Na chwilę obecną wiadomo, że wykonawca rozpocznie działania od usunięcia kolizji energetycznej.

Bardzo się cieszę, że w końcu ruszają prace nad budową nowego przedszkola. Mam nadzieję, że za rok będziemy świętować otwarcie kolorowej placówki przyjaznej dzieciom i ich rodzicom, spełniającej wszelkie normy i standardy. W dniu dzisiejszym pragnę uprzedzić, że mogą wystąpić pewne utrudnienia w życiu codziennym – na terenie gminy, a zwłaszcza w obrębie ul. Wojska Polskiego będzie poruszał się ciężki sprzęt. Uważajmy na siebie i bądźmy wyrozumiali.”- podsumował Kamil Kowalski, Wójt Gminy.