wymiana źródeł ciepła

Gminny program wynikający z uchwały Rady Gminy ma charakter wieloletni i ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów. więcej