Spotkania grup roboczych

Adam Szumowski

dotyczących projektów grantowych skierowanych do lokalnych organizacji pozarządowych

plakat spotkania dla grup roboczych lipiec 2019-1