Informacja dotycząca błędnych informacji wygenerowanych automatycznie w postaci SMS oraz Email

Adam Szumowski

W dniu 19 lipca 2019 roku w godzinach popołudniowych z systemu dziedzinowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zostały wygenerowane automatycznie informacje SMS oraz Email dotyczące realizacji wypłat świadczeń w dniu 2019-02-05
Uprzejmie informujemy, iż błędne wiadomości zostały wygenerowane automatycznie
w związku z aktualizacją oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Zwracamy się z prośbą o zignorowanie tych wiadomości i przepraszamy za utrudnienia.

Małgorzata Gajewicz
Kierownik GOPS Janowice Wielkie