Śmietnik zostanie zlikwidowany

Adam Szumowski

URZĄD GMINY JANOWICE WIELKIE INFORMUJE:

Z dniem 19 lipca 2019 r. śmietnik zbiorczy (tzw. gniazdo) przy budynkach w Komarnie nr 8-11 likwiduje się na prośbę mieszkańców.
Prosimy o zaprzestanie pozostawiania śmieci w tym miejscu. Żaden rodzaj śmieci nie będzie odbierany z tego miejsca przez Simeko Sp. z o.o. ani przez PCK (odzież), a pojemniki zostaną trwale usunięte.

Mieszkańcy, którzy nie składali deklaracji w sprawie odbioru śmieci powinni ją złożyć w Urzędzie Gminy – na tej podstawie śmieci będą odbierane z ich posesji w wystawionych workach w dniach odbioru.

Sekretarz Gminy /-/ M. Kamiński
Janowice Wielkie, dn. 16 lipca 2019 r.