Susza rolnicza

Adam Szumowski

W związku z docierającymi do Wójta sygnałami o stratach w rolnictwie spowodowanych niedostatecznymi opadami informujemy Państwa, że zgodnie z raportem nr 6, sporządzonym na dzień 10 lipca br. przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie Gminy Janowice Wielkie do wskazanej powyżej daty raportowania – jak i we wcześniejszych okresach w bieżącym sezonie wegetacyjnym – nie wystąpiło zjawisko suszy rolniczej.

Dotyczy to wszystkich rodzajów upraw objętych raportowaniem oraz wszystkich kategorii gleb, a tym samym nie ma podstaw do powołania komisji gminnej do szacowania strat w uprawach rolnych. Nie jest możliwe uwzględnienie także łąk i pastwisk, gdyż nie można odnieść się porównawczo do upraw objętych raportem. W sytuacji, jeśli kolejny raport ze stanu na 20 lipca br. uwzględni gminę wśród dotkniętych suszą, zostaną podjęte działania na rzecz wsparcia rolników.